Vstup pro partnery:

Aktuální nabídka

Faktury za výše uvedené dodávky prosím zasílejte e-mailem na adresu: faktury@agrokomoditydecin.com

V případě, že nám budete fakturu zasílat e-mailem, nezasílejte ji již souběžně poštou.

 

V případě nesrovnalostí / dotazů kontaktujte odpovědnou osobu:

Ing. Michal Kolář

Sales Executive

+420 732 200 555

michal@agrokomoditydecin.com